วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

การเขียนบล๊อค

วันที่20กันยายน 2557 โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย มีอบรมเกี่ยวกับการสร้างBlog                           โดยมีวิทยากร  ชื่อ   ศน.โชคชัย  สิรินพมณี
บรรยากาศในการอบรม
เพิ่มคำอธิบายภาพ